Chương trình >> Vẽ sáng tạo

Chương trình Vẽ Cao cấp (Advance) 15:58 07.04.2014
Khám phá một loạt những kỹ năng quan sát thông qua việc học kỹ thuật bố cục, vẽ phác họa, đánh bóng trong khóa học “ Vẽ phác ký họa” của Globalart. Tiếp theo học tới kỹ thuật màu và sơn, sử dụng chất liệu trên cùng với nước trong khóa học “ Vẽ & Màu”.

Với 2 cách học trên, học sinh có thể sáng tạo những tác phẩm minh họa có ý nghĩa, và màu poster sẽ được sử dụng cho nhiều chủ đề và phương tiện trong khóa học Vẽ minh họa của Globalart

Chương trình Vẽ phác ký họa (Drawing & Sketching)

Tăng cường kỹ năng quan sát, thể hiện qua bố cục sáng tạo của nét vẽ và những hình phác họa, đến với giá trị của những đường kẻ và ô vuông, học những bước và kỹ thuật quan trọng để vẽ đúng như thật các chủ đề tĩnh vật, chân dung và đặc điểm của con người.

Yêu cầu đạt được: Vẽ hình thông qua sự khám phá các đường kẻ, hình dạng, hình dáng và vẽ phối cảnh, vẽ với bố cục đơn giản sử dụng nhiều nét và tông.

Chất liệu sử dụng: Chì đánh bóng các loại và chì màu.

 

Chương trình Vẽ & Màu (Painting & Coloring)

Nâng cao cảm nhận của học sinh về màu sắc bằng sự kết hợp màu nóng và lạnh để đạt được bố cục màu cân bằng và hài hòa.

Yêu cầu đạt được: Khám phá kỹ thuật, những bước quan trọng trong tô màu; xử lý chất liệu, trải nghiệm sự phong phú về độ tương phản, độ sâu của màu nước.

Chất liệu sử dụng: Màu poster và màu nước.

 

Chương trình Vẽ minh họa (Illustration):

Sử dụng sự quan sát, nét vẽ và khả năng thiết kế để tọa ra các tác phẩm minh họa có ý nghĩa, học sinh sẽ khám phá được nhiều phong cách và kiểu loại minh họa khác nhau thông qua cách làm với các ý tưởng và bố cục liên quan để liên kết vẽ bán hiện thực, vẽ chủ đề với mảng màu sáng.

Yêu cầu đạt được: Khám phá sự khác nhau của lối vẽ tả thực cuộc sống, tranh cổ động và vẽ ẩn dụ. Học cách phát triển ý tưởng từ các chủ đề ấn tượng, vẽ thực hành và các bài học về màu sắc sẽ giúp học sinh cải thiện cách phát triển vẽ minh họa.

Chất liệu sử dụng: Màu poster và màu nước.

GlobalArt Ha Noi
GlobalArt Ha Noi