Chương trình >> Vẽ sáng tạo

Chương trình Vẽ căn bản (Foundation) 15:34 07.04.2014
Với nguyên tắc đa dạng dựa trên giáo dục nghệ thuật với mục đích nâng cao khả năng và sự sáng tạo việc của trẻ em. Chương trình học của chúng tôi giúp học sinh có thể tưởng tượng, suy nghĩ và phân tích theo hệ thống để đạt được tính sáng tạo và sự nhanh nhẹn.

Chương trình căn bản 1 và 2 (Foundation 1 & 2)

Điểm học được: Tạo định hướng cho việc học và khả năng làm việc với nhiều chủ đề khác nhau, mỹ thuật tạo hình đơn giản, làm thủ công, các kiến thức về màu sắc căn bản. Nối các đường kẻ, chấm (làm quen với cách vẽ) để cắt và dán các sản phẩm.

Chất liệu sử dụng: họa phẩm vẽ cơ bản như bút chì màu và sáp màu

Chương trình căn bản 3 và 4 (Foundation 3 & 4)

Yêu cầu đạt được: Vẽ đơn giản thông qua những chủ đề khác nhau bằng sự quan sát. Tông màu đơn giản với sự hướng dẫn để kết hợp các chất liệu với các hiệu ứng màu đặc biệt.

Chất liệu sử dụng: họa phẩm vẽ cơ bản như bút chì màu và sáp dầu, chì phát sáng.

GlobalArt Ha Noi
GlobalArt Ha Noi