Cần biết >> Tôn chỉ hoạt động

Tôn chỉ hoạt động 14:19 06.07.2014

1. Các nguyên tắc và quy định chung

- Chúng tôi cung cấp chương trình “Giáo dục Mỹ thuật theo quy tắc”.

- Chúng tôi tin rằng phương pháp dạy vẽ tốt nhất cho trẻ là phải hướng dẫn từng bước một, từ cơ bản đơn giản đến toàn diện cho mỗi học sinh.

- 50% là kỹ thuật vẽ, 50% là sự phát triển của cá nhân

- Khả năng học tập của trẻ là khác nhau, nên cách tiếp cận cá nhân được áp dụng trong phương pháp giảng dạy của G.A.C.

- Triết lý: “ Hội họa là một dạng khám phá, sáng tạo bắt nguồn từ sự khao khát tìm hiểu thế giới vận động như thế nào và hình dung các khả năng có thể xảy ra. Sự thành công trong nghệ thuật hội họa khuyến khích tư duy phê bình bằng cách đưa ra các ý tưởng mới, đặt các câu hỏi và khuyến khích đối thoại. Theo cách tư duy như vậy thì Mỹ thuật và học tập được bổ trợ cho nhau.

2. Mục tiêu chính:

- Học sinh có thể sáng tác, vẽ tranh và tô màu độc lập theo chủ đề được cho trước. Trong khoá học Mỹ thuật các kỹ năng về sự tương tác, hỗ trợ về xã hội, tiếp thu và tư duy phê bình mà học sinh sẽ được thực hành, cái đó chính là sự phát triển cá nhân (nuôi dưỡng sở thích).

3. Quan niệm của GAC:

- Trung bình sẽ tiến lên tốt, tốt rồi sẽ trở nên tốt hơn, đã tốt hơn rồi có thể trở thành tốt nhất hoặc một sự tiến bộ nhỏ sẽ là một sự khởi đầu tốt đẹp (Nhấn mạnh về sự tiến bộ của học sinh trong mỗi cấp độ học)

- Học vui, học mà chơi: Chương trình của chúng tôi được thiết kế cho tất cả học sinh mới bắt đầu học vẽ nên nó đơn giản như đếm 1,2,3 vậy.

4. Kiến thức Mỹ thuật

- Không thể bao quát hết về mỹ thuật chỉ trong một chương trình, do đó GAC cung cấp một chương trình mỹ thuật cơ bản với những chỉ dẫn từng bước từng bước một, được thiết kế đặc biệt để đáp ứng nhu cầu khác nhau của mỗi cá nhân (dựa trên khả năng học tập).

- Nếu các giáo viên không có nền tảng vững chắc về Mỹ thuật họ sẽ phải làm việc vất vả hơn.

- Tìm hiểu, nghiên cứu tài liệu Mỹ thuật (nâng cao kiến thức và cải thiện kỹ thuật vẽ).

Mở rộng các hướng dẫn gợi ý vào kỹ thuật dạy/ giáo viên sẽ dạy hiệu quả hơn.  

- Chúng ta có thể biết vẽ, nhưng điều đó không có nghĩa là chúng ta có thể dạy vẽ

- Giáo viên phải có niềm say mê trong việc giảng dạy, hoàn thiện và vượt trội.

- Sáng tạo trong việc giảng dạy, tìm kiếm sự ảnh hưởng và trình bày sáng tạo.

- Cập nhật thông tin và hiểu sâu về chương trình của G.A.C.

- Giáo viên có thể sử dụng các kỹ thuật, kinh nghiệm riêng của mình để giảng dạy nhưng phải  theo cách thật đơn giản, dể hiểu để học sinh dễ tiếp thu.

5. Vẽ: Phải dành nhiều thời gian thực hành mới có thể thành công

- Tuân thủ các nguyên tắc kỹ thuật .

- Vẽ và luyện tập với các bài mẫu.

- Quá trình liên tục (để cải thiện) kỹ năng có thể học được (dùng tay trái, tay phải).

- Là kỹ năng có thể học được

6. Sử dụng màu sắc: Có thể đạt được trong thời gian nhất định.

- Nguyên tắc

- Kiến thức

- Tông màu/ nghiên cứu về màu sắc.

7. Sáng tạo: Có thể đạt được qua cách đặt các câu hỏi/chia sẻ các thông tin/ gợi ý giữa các học sinh và phương pháp giảng dạy sáng tạo

- Môi trường thuận lợi.

- Dữ liệu/ thông tin.

- Nền văn hóa/nền tảng giáo dục khác nhau giữa các học sinh.

- Với sự hỗ trợ của người lớn (tiếp xúc/đối thoại nhiều hơn với giáo viên)

GlobalArt Ha Noi
GlobalArt Ha Noi