Chương trình >> Vẽ sáng tạo

Chương trình Vẽ trung cấp (Intermediate) 15:54 07.04.2014
Giới thiệu về bản vẽ sáng tạo, sử dụng hình người / dựa trên các chủ đề sinh viên sẽ khám phá một loạt các chủ đề tuyệt vời giúp họ có thể tự tạo ra hình ảnh minh họa hoặc áp phích của mình.

Chương trình trung cấp 4, 5, 6 (Level 4, 5, 6)

Yêu cầu đạt được: Sử dụng tính sáng tạo tạo ra tác phẩm minh họa căn bản, học khám phá những ý tưởng, bố cục, nét vẽ, màu sắc và khả năng viết thông qua một loạt các bước và kỹ thuật khác nhau; nâng cao kiến thức và kỹ năng.

Chất liệu sử dụng: Chì màu, sáp màu, sáp màu phát sáng và màu poster

GlobalArt Ha Noi
GlobalArt Ha Noi