Chương trình >> Vẽ sáng tạo

Chương trình Vẽ Sơ cấp (Basic) 15:49 07.04.2014
Hướng dẫn làm quen với vẽ sáng tạo, sử dụng các chủ thể được vẽ từ hoa quả đến con vật, học sinh sẽ khám phá hàng loạt các chủ đề hấp dẫn, để hướng học sinh sáng tạo ra những tác phẩm tranh minh họa.

Chương trình sơ cấp 1, 2, 3 (Basic 1, 2, 3)

Yêu cầu đạt được: Sử dụng tính sáng tạo để tạo ra các tranh minh họa căn bản, học phát triển ý tưởng, bố cục, nét vẽ, màu sắc và khả năng viết văn thông qua nhiều bước và các kỹ thuật khác nhau.

Chất liệu sử dụng: Chì màu, sáp dầu và sáp phát sáng.

GlobalArt Ha Noi
GlobalArt Ha Noi