Chương trình >> Vẽ sáng tạo

Chương trình Vẽ Mầm non (Junior) 00:36 05.12.2010
Chương trình mầm non của chúng tôi nâng cao kiến thức và sự tự tin cho học sinh bằng cách đưa ra các hoạt động giúp phát triển sớm các kỹ năng về văn học, hội họa và kỹ năng xã hội.

Chương trình mầm non 1 và 2 (Junior 1 & 2)

Yêu cầu đạt được: Vui vẻ, lý thú và các hoạt động nghệ thuật bổ ích với các trò chơi sáng tạo, câu đố và kể chuyện. Kỹ thuật màu theo hệ thống và các hoạt động làm thủ công từ sách học và các chất liệu học thêm.

Chất liệu sử dụng: Nguyên liệu thủ công, sáp crayon.

GlobalArt Ha Noi
GlobalArt Ha Noi