Chương trình >> Vẽ sáng tạo

Chương trình Vẽ Tiền Sơ cấp (Pre-basic) 15:47 07.04.2014
Quá trình xuyên suốt với các bài vẽ hay và sáng tạo, học sinh sẽ được truyền cảm hứng để phát triển kỹ năng vẽ chì và phong cách cá nhân. Khám phá các chủ đề đa dạng thông qua hàng loạt kỹ thuật vẽ như sử dụng đường thẳng, đường kẻ, hình dạng, hình kẻ ô và hình không gian. Bằng cách đạt được các kiến thức trong cách vẽ trên lý thuyết hay thực hành, khoá học này sẽ đưa ra cách thức tuyệt vời cho học sinh để tự tin trong nét vẽ và từng bước cải thiện kỹ năng vẽ của mình.

Yêu cầu đạt được:

- Vẽ đường thẳng, hình khối và nhấn mạnh hình dạng có tổ chức.

- Kỹ thuật vẽ bằng đường thẳng, hình dạng và kẻ ô.

- Chuyển từ 2D -3D.

- Vẽ bằng cách quan sát và tham khảo hình mẫu.

- Vẽ những đường song song và đường chiếu.

- Khám phá cách vẽ đặc điểm của con người.

- Vẽ phối cảnh.

Chất liệu sử dụng: bút chì các loại (HB - 5B) và chì màu.

GlobalArt Ha Noi
GlobalArt Ha Noi