Quan niệm mỹ thuật

Q: Quan niệm mỹ thuật của Global Art.
A:
1. Quan niệm của GAC:
Mục tiêu hoc tập: Học sinh sẽ tiếp thu/ mở rộng ý tưởng, kết hợp sự vật, vẽ và tô màu độc lập, kết hợp phát triển cá nhân (Sự sáng tạo/hoạt bát )
Mục tiêu của GAC: Tạo ra chương trình và môi trường học tập tốt nhất và hiệu quả.
Phương châm của GAC: Từ yếu chuyển lên trung bình, từ trung bình sẽ trở lên tốt hơn .

2. Tại sao học mỹ thuật

1. Giáo dục mỹ thuật cung cấp phương tiện tiếp cận nhiều môn học khác.
2. Là môn học để trẻ trải nghiệm các nguyên tắc học tập theo chiều tích cực và sáng tạo. Điều đó giúp trẻ phát huy tài năng.
3. Khả năng truyền đạt và liên kết các ý tưởng/ suy nghĩ của chúng ta qua ngôn ngữ, hình ảnh là ưu thế trong bất kỳ ở môi trường nào
4. Mỹ thuật cho phép ta thể hiện và truyền đạt những cảm xúc, suy nghĩ, kinh nghiệm cá nhân.
5. Mỹ thuật đồng thời nuôi dưỡng giác quan, nhận thức, sự khéo léo của đôi bàn tay, kỹnăng sáng tạo và kỹ năng nghệ thuật.
6. Mỹ thuật giúp chúng ta giải trí và giải toả sự căng thẳng, thúc đẩy sự tự tin và sự tựnhận xét, biến chúng ta thành những cá nhân sáng tạo, năng động.
7. Tất cả những điều đó làm cho giáo dục mỹ thuật là một môn học cực kỳ có giá trị.

3. Quá trình phát triển qua học mỹ thuật.

50% kỹ thuật vẽ và sự sáng tạo.
- Ý tưởng (nguồn gốc và sự phát triển )
- Bố cục (Lớp và kiểm tra lại )
- Vẽ (đường thẳng / hình dạng /hình khối /tham khảo 0
- Tô màu (hướng tô, tông và nét bút )
- Sáng tạo (tưởng tượng / thể hiện )

50% sự phát triển cá nhân

Phát triển nhận thức/ sự hiểu biết: Liên quan đến/ gắn liền với quá trình vận động của não về nhận thức, trí nhớ, đánh giá và đưa ra lý do.
Suy nghĩ phê và tự phê: Quá trình cảm nhận, áp dụng, nhận xét, nghiên cứu tổng hợp, đánh giá thông tin để đi đến kết luận.
Khám phá ngôn ngữ: Khả năng viết, nói, đọc (thảo luận, tranh cái, tiếp nhận ) Tự tin / tự nhận thức: Tự làm và tự tin vào khả năng của bản thân.Kỹ năng quan sát: cải thiện sự khéo léo và kỹ năng của đôi bàn tay.Thẩm mỹ: Nhận xét về nghệ thuật liên quan đến cải nhận cái đẹp ( tư duy và cảm xúc)
GlobalArt Ha Noi
GlobalArt Ha Noi