Tin tức >> Tin nội bộ

Tranh vẽ đạt giải cao Cuộc thi vẽ Nhân vật hoạt hình em yêu 21:15 26.08.2015
Tranh vẽ đạt giải cao Cuộc thi vẽ Nhân vật hoạt hình em yêu do Global Art Hà Nội tổ chức tháng 6/ 2015
Vũ Hải Phương, 14 tuổi. Giải Nhất: 5 triệu đồng


Bùi Trúc Anh, 14 tuổi. Giải Nhì: 3 triệu đồng


Nguyễn Thủy Linh Đan, 12 tuổi. Giải Ba: 2 triệu đồng


Nguyễn Hà My, 12 tuổi. Giải KK 1 triệu đồng

Đinh Lê Phương Linh, 12 tuổi. Giải KK 1 triệu đồng


Thu Hiên, 12 tuổi. Giải KK 1 triệu đồng

GlobalArt Ha Noi
GlobalArt Ha Noi