Tin tức >> Tin nội bộ

Giảm học phí nhân dịp khai trương thêm 2 trung tâm globalart tại Hà Nội 16:56 28.05.2014
Mừng khai trương 2 trung tâm GlobalArt tại Hà Nội, giảm 30% học phí trong tuần đầu, giảm 20% học phí trong tháng 6.
GlobalArt Ha Noi
GlobalArt Ha Noi