Chương trình >> Vẽ truyện tranh

Chương trình vẽ Truyện tranh/ Hoạt hình (Cartoon & Comics) 16:10 07.04.2014
Biến tác phẩm nghệ thuật thành thể loại xuất bản phẩm, cải thiện kỹ năng vẽ và khả năng kể chuyện trong các bài học vẽ truyện tranh/ hoạt hình hài hước và sáng tạo của chúng tôi.

Yêu cầu đạt được:

Tạo ra các nhân vật, khả năng biểu cảm.

Động tác, hành động và hiệu ứng.

Phát triển cốt truyện tranh, hoạt hình.

Đánh bóng hoặc màu sắc.

Chất liệu: Bút vẽ nước, bút sắt, bút lông và màu nước, mực tàu.


GlobalArt Ha Noi
GlobalArt Ha Noi