Chương trình >> Thủ công

Chương trình Thủ công (Handicraft) 16:05 07.04.2014
Rất nhiều sản phẩm thủ công vui nhộn và các tác phẩm mỹ thuật mang tính giáo dục; khám phá kiến thức, kỹ thuật và kỹ năng để làm các sản phẩm mang tính có thể sử dụng được.

Yêu cầu đạt được: tăng cường sự kết hợp tay - mắt – não và kỹ năng học tập sẽ giúp trẻ trở nên sáng tạo, đổi mới và năng suất hơn

Chất liệu sử dụng: Đất nặn, giấy, gỗ, dây, hộp carton và các chất liệu khác.


GlobalArt Ha Noi
GlobalArt Ha Noi