Chương trình >> Đất nặn

Chương trình Đất nặn (G-Clay) 16:16 07.04.2014
Khám phá thế giới đầy màu sắc của các đồ vật, chủ thể 3D bằng cách kết hợp sự tưởng tượng, quan sát và kỹ năng. Được làm từ loại đất nặn tốt nhất, sau khi thành hình nó sẽ nhẹ, mềm và xốp

Điểm học được: Tạo dáng, tạo khuôn mặt, tạo hình, cắt, nhào và nặn.

Chất liệu: Đất nặn nhiều màu, mềm, thân thiện với trẻ em để nặn, tạo mẫu.
GlobalArt Ha Noi
GlobalArt Ha Noi