Chương trình >> Vẽ tranh kính

Chương trình Vẽ tranh kính (Glass painting) 16:08 07.04.2014
Khám phá nghệ thuật tranh kính cổ điển Châu Âu, biến những đồ vật làm từ kính, gỗ trở thành những tác phẩm nghệ thuật đặc sắc bằng cách sử dụng các chất liệu vẽ kính tốt nhất cung cấp tới học sinh và phụ huynh. Các sản phẩm tranh kính được tạo ra sẽ giúp trang trí đẹp hơn và sử dụng được trong đời sống thực tế.

Yêu cầu đạt được: Vẽ sơn, đổ màu theo khuôn, chấm màu bằng bọt biển lên các đồ vật làm từ gạch men, kính, nhựa, gương, bát, đĩa và các chất liệu gỗ.

Chất liệu sử dụng: màu vẽ tranh kính chất lượng cao

GlobalArt Ha Noi
GlobalArt Ha Noi