Giới thiệu >> Giới thiệu

Giới thiệu về Global Art 04:06 11.12.2013
Khi chúng ta bước vào kỷ nguyên mới, sáng tạo và đổi mới đã trở nên cần thiết vì con người sẽ cần những cách thức mới và cách đặc biệt để tiếp cận với những vấn đề hiện tại và tương lai.
Được thành lập năm 1999 phương pháp học của Global Art và những chương trình sáng tạo nghệ thuật phong phú của Global Art đã được tiếp nhận và áp dụng ở nhiều nơi trên thế giới. Thông qua những chương trình đổi mới của chúng tôi, học sinh học tập, trưởng thành và phát triển sáng tạo trong một môi trường học tập năng động và giàu cảm hứng.

Global Art tin rằng bằng cách ghi nhớ tốt những nguyên tắc học tập, học sinh của chúng tôi sẽ có thể luyện tập tính sáng tạo và sự đổi mới bằng cách tạo ra các giải pháp để vượt qua các thách thức trong cuộc sống hàng ngày, nâng cao khả năng tư duy và sự tháo vát của bản thân học sinh.

Tầm nhìn và nhiệm vụ của chúng tôi:

Tầm nhìn:

Hướng tới một thế giới tốt đẹp hơn đi theo sự Sáng tạo và Đổi mới.

Qua việc giới thiệu giáo dục sáng tạo từ sớm, Global Art đang cung cấp một nền tảng nuôi dưỡng tư duy trẻ thơ để giúp chúng trở nên sáng tạo và đổi mới, đánh giá một cách lạc quan tiềm năng của trẻ cũng như làm giàu cuộc sống của trẻ.

Nhiệm vụ:

Thúc đẩy con người theo hướng Sáng tạo và Đổi mới trong cuộc sống hàng ngày của họ.

Chúng tôi cam kết đáp ứng nguyện vọng khách hàng bằng sự đổi mới liên tục của chúng tôi.

Làm việc chăm chỉ và thông minh, sát cánh với các đối tác trong nước và quốc tế.

Sử dụng sáng tạo một cách khéo léo, cần thiết để chúng ta tốt hơn, nhanh hơn và dẫn đầu.

GlobalArt Ha Noi
GlobalArt Ha Noi